Daniel Nielsen – professionel ishockeyspiller med færre smerter og mere energi

Daniel Nielsen er professionel ishockeyspiller i den jyske klub, Herning Blue Fox, og har været fast medlem på det danske ishochey-landshold siden 2002.

Det siger næsten sig selv; med så lang en professionel karriere, som stadig er i gang, er Daniels krop udfordret. Selv føler han sig især udfordret på ømhed i lænden og smerter i begge hænder.

Inden, vi satte Daniel i gang med at drikke ioniseret, basisk vand, fik vi taget termografiske billeder hos ThermoCare for at dokumentere blandt andet inflammation i de forskellige kropsdele. Det samme er blevet gjort her 8 måneder efter.

Hvad Daniel føler og termografierne viser her efter forsøget er heldigvis det samme, nemlig tegn på bedring – Daniel oplever færre smertegener og termografierne viser mindre inflammation i de angrebne områder.

“Jeg har haft en tendens til at være lidt øm rundt omkring, men nu vågner jeg op og har det egentlig bare godt… Jeg kan selvfølgelig godt mærke, hvis jeg har lavet noget (træning red.), men jeg har ikke de smerter forskellige steder, som jeg har haft før.”

Men hvad er der så sket inde i kroppen – er der mindre inflammation?

TIP til aflæsning af thermografier! De blå farver er en indikation på minimum af varmestråling. Efterhånden som varmen stiger i vævet og muskler vil farven bevæge sig til grøn – så gul – orange – rød og til sidst hvid. Jo varmere et område er, jo mere inflammation, flere spændinger eller andre udfordringer er der til stede.

Generelt er der i alle områder små forbedringer, dvs. færre tegn på muskelspændinger eller andre muskulære problemer og mindre inflammation. Der er ingen alvorlige fund, og det observerede stemmer overens med det, der er rapporteret af Daniel selv.

Skuldrer og hænder

Varme i begge skuldre kan skyldes muskelspændinger eller inflammation i led. Varme ved håndled, håndryg og håndflader på begge hænder synes at være inflammation i bevægeapparat. Dette kunne være tegn på gigt eller anden nedslidning. Det kan hænge sammen med den beskrevne ømhed i højre hånd. Set i forhold til første undersøgelse er disse tegn imidlertid reduceret, der er altså en mindre grad af inflammation til stede.

Mindre inflammation i muskler i ryg

Ryg

De muskulære spændinger i ryggen er lettet i mindre grad, hvilket kan ses ved mindre varmestråling –  altså mindre inflammation. Varmemønstrene i lænden stemmer godt overens med den ømhed, Daniel selv har oplyst.

Mindre inflammation i nakke og hoved

Hoved og nakke

Resultaterne fra første undersøgelse kunne tyde på en vis grad af inflammation. På billederne efter forsøget ses mindre varme, hvilket betyder mindre inflammation. Området foran begge ører viser fortsat varme, der kan tyde på kæbeleds-problemer eller andre spændinger i kæben, som kræver anden eller en mere længerevarende behandling.

Mindre inflammation i bryst

Bryst

De irregulære områder med forøget varme i brystet ved første undersøgelse er formindsket, hvilket tyder på mindre lettelse af den muskulære dysfunktion i brystet.

Mindre inflammation i knæ og ben

Ben

Irregulære områder med varme ved lår og ben kan tyde på muskulære problemer. Også her ses der en smule forbedring i forhold til første undersøgelse. Manglen på den normale kølighed ved knæskallerne, som sås ved første undersøgelse, er mindre markant denne gang. Men varmemønstret ved knæskallerne kan dog tyde på degenerative gigtrelaterede ændringer i begge knæ.