Her finder du vores danske brugermanualer til Chanson og iWater

Antiinflammatorisk vand
facemist Hydrogen

 iWater – H2 Pure Inhale 300

Brugermanual H2 Pure Inhale

Til download af PDF

 Brugermanual H2 pure inhale 300

 iWater – H2 Pure Inhale

Brugermanual H2 Pure Inhale

Til downloade af PDF
Brugermanual H2 pure inhale 150

Mosel Filterkande

iWater – 100% Naturlig Desinfektionsspray/hypoklorsyre

Brugermanual Desinficerende spray – iWater kopi

Til downloade af PDF

Produkt manual Desinficerende spray

iWater – Mini ionizer On The Go

Brugermanual Mini ionizer On The Go – iWater

Til downloade af PDF

Produkt manual – on the go

Mini Ionizer TO GO

Chanson – Royale ioniseringsmaskine

Chanson Royale brugermanual

Royal Ioniserings maskine
Chanson Max Lite 3

FAQ

Her finder du svar på Chanson og iWater

Mangler du tips og tricks? Sidder du af og til forvirrer dig over brugermanualen til din ioniseringsmaskine? Er du I tvivl om, om du tager dig rigtigt af din maskine, eller om hvor længe der helt præcist skal gå mellem dine afkalkninger?

Daglig afkalkning af din ioniseringsmaskine

Daglig bør du køre ca. 30 sekunder på acidic 2. Dette forhindre tilkalkning, særligt hvis maskinen overvejende kører på pH værdier mellem 9 – 10,8

Regelmæssig afkalkning af med citronsyre

Afkalkes min 1 gang pr. måned men i områder med meget kalk anbefaler vi at gøre det hver 3 uge.

 1. step
  Åben skruelåget med kurv, aftag selve kurven og hæld 1 spsk* citronsyre direkte i maskinen. Brug en tragt da citronsyre ellers på sigt vil klistre sig til låget.
  Skru låget fast igen.
 2. step
  Tænd maskinen på “FILTERED” – vandet må ikke ioniseres, da det vil belaste maskinen.
 3. step
  Lad vandet løbe i få sekunder til det får en syrlig smag eller du ser en uklar stråle.
 1. step
  Sluk maskinen og lad den stå urørt i 2-8 timer.
 2. step
  Efter minimum 2-8 timer, tænd vandet på “FILTERED”.
 3. step
  Lad vandet løbe til vandstrålen bliver klar og smagen ren.
 4. step
  Skyl låget fri for citronsyre krystaller og smør det evt. med et tyndt lag amarturfekt.
  Maskinen er nu afkalket og klar til brug.

Desinfektion af maskinen

Efter afkalkningsprocessen kan du med fordel desinficere din ioniseringsmaskine ved at lave syrevand pH 2,5 med Himalayasalt.

Yderligere afkalkning af din Chanson ioniseringsmaskine

Clean med C-CLEAN er en mulighed for dig som har en masken som bruger PJ 7000 og PJ 8000 filter. 

Vores mest effektive afkalkningsystem : https://chanson.dk/vare/afkalkning-med-cirkulationspumpe-forlaenger-levetiden-paa-din-maskine/ som du kan bruge til regelmæssig afkalkning

Du skal som udgangspunkt rense din maskine med citronsyre 1 gange om måneden.

Bor du i et område, hvor du ved der er meget kalk i vandet, så rens den 2 gange om måneden. Ligeledes hvis I er en større husstand, da dette jo betyder at I kører mere vand igennem maskinen – og dermed også mere kalk.

Himalaya salt til produktion af surt vand

Til produktion af surt antibakteriel syre vand/acidic water med pH på under 3 kræver det at Chanson ioniseringsmaskinen tilføres Himalaya salt. Kurven fyldes med ca. 2/3 Himalayasalt

Vandflow reduceres til under 0,1 l pr min
Jo længere tid vandet får på pladerne, jo stærkere ionisering. Når vandet skal ned og nå en pH under 5,5 anbefaler vi, at skrue ned for vandflowet således vandet får lov til at køre langsommere igennem elektrolyseprocessen.

Hvis ikke man har pH-dråber til at måle vandet med, kan den stærke lugt og smag på vandet indikere den opnåede pH-værdi på eksempelvis 2,5.

Desto lavere pH-værdi, desto stærkere lugt af klor skal gerne være til at lugte og smage.

Hvis det ikke er muligt, at opnå den ønskede pH-værdi, kan det skyldes at maskinen trænger til afkalkning med citron syre eller service rensning på vores værksted

De fleste pH-strips og lakmus pH-indikatorer er primært til måling af pH-værdi i kropslige væsker, herunder spyt og urin. Disse viser kroppens pH-værdi, og forudsætter en konsekvent afmåling for et retvisende resultat.

Vi anbefaler derfor ikke at bruge pH-strips til at aflæse andre væskers pH-værdi – anvend derimod pH-dråber. pH-dråber er nøjagtige og viser øjeblikkelige resultater ved blot få dråber, derfor anbefales disse til måling af vandet – samt diverse andre drikkevarer.

En pH-værdi afmålt om morgenen, skal helst ligge så tæt på 7 som muligt. pH-værdien vil aldrig blive højere end dette, da urinen jo består af de affaldsstoffer som kroppen helt naturligt altid udskiller – også selvom den er basisk.

Hvor hurtigt kroppens pH-værdi stiger, afhænger af mængden af frie radikaler – sygdom, inflammation og ubalance – du har i kroppen. Jo flere frie radikaler, jo mere h2 fra det basisk ioniseret vand skal der til, og dermed vil det naturligvis også tage længere tid, at få pH-værdien til at stige.
Efter tre uger, er kroppen stadig under forandring og udrensning, og har derfor ikke nået et stabilt niveau. Som nævnt, er det forskelligt hvor hurtigt vores kunders kroppe reagerer på vandet. Du skal dog kunne både se (måling af pH) og mærke en effekt når der er gået tre måneder.

Hvis du stadig efter tre hele måneder er i tvivl om effekten, vil vi anbefale dig, at du tager en testperiode på en til to uger, hvor du ikke drikker ioniseret vand. Så vil du hurtigt kunne mærke forskellen – forbedring kommer nemlig ofte langsomt snigende, mens dårligdomme og smerter kommer hurtigt igen ved pause. Hvis du er alvorligt syg, skal du dog på ingen måde stoppe, da det vil være mere skadeligt end gavnligt. Kontakt os da for personlig vejledning.

Hydrogen vand eller hydrogen-rigt vand (også kaldet hydrogen-beriget vand) betyder blot normal vand (H2O), som indeholder opløst hydrogengas (H2) hvorefter det får den kemiske betegnelse H3O2. Der er eksempelvis også kulsyreholdige vand og drikke, som indeholder opløst carbondioxidgas (CO2) eller oxygenvand, der indeholder opløst oxygengas (O2). På samme måde kan du få hydrogen-rigt vand, der indeholder opløst hydrogengas (det samme som brintgas)
Tænk på det på denne måde: du kan lave hydrogenvand ved at tage en tank med hydrogengas (ligesom en heliumtank bruges til at udfylde balloner, eller tanke med ilt-gas anvendes på hospitaler), og putte det i et glas vand. Men der er også mange andre måder at lave hydrogen-vand på blandt andet bliver det helt automatisk produceret i en ioniseringsproces.

Jo, det er yderst eksplosivt. Brint er det mest energitætte molekyle masse som findes, men, når gassen er opløst i vand er det ikke længere eksplosivt overhovedet. Fuldstændigt ligesom hvis du putter krudt ned i vand, så er det heller ikke længere eksplosions farligt. Selv når brinten er i luften, er den kun brandfarlig over en koncentration på 4,6 %  hvilket slet ikke er et problem når vi taler hydrogen i vand.

Jo, der er allerede hydrogen i dit postevand, for vand består af hydrogen og oxygen, men for at forstå det lidt mere om vand må vi starte helt nede på molekyleniveau.

Vandmolekylet har to hydrogenatomer, som er kemisk bundet til oxygenatomet. Dette er forskelligt fra hydrogengas-molekylet (H2), som er to hydrogenatomer bundet til hinanden uden Oxygen.

Der er hydrogen i stort set alt, og disse hydrogenatomer er kemisk bundet op med andre ting. Eksempelvis kan et vandmolekyle have to hydrogenatomer, som er kemisk bundet med oxygen og en sukkermolekyle som glucose, indeholder 12 hydrogenatomer som  er bundet til carbon- og oxygenatomer.

I en ioniseringsproces opløser man vandstrukturen og derved skabes opløst hydrogengas som også, kaldes for molekylært hydrogen.

Godt spørgsmål! Hvis vandet er rig på positive hydrogenioner (H +)- ja, så er det surt. Men i dette tilfælde taler vi om neutral hydrogengas, hvilket er to hydrogenatomer bundet sammen.

Det kan være forvirrende at høre begrebet “hydrogen-vand”, fordi vi normalt tænker på hydrogen (betyder hydrogen ion, H+) som noget surt, og det er dybest set også definitionen af pH-skalaen. P står for potentiale eller effekt, hvilket betyder en matematisk eksponent (i dette tilfælde en logaritmisk funktion), og H står for hydrogen ion, som er en proton og ingen elektron. Så pH betyder bogstaveligt talt den logaritmiske koncentration af brint-ion.

Men når vi siger “hydrogen-vand” taler vi om dihydrogen eller molekylær hydrogen, som er en neutral gas, der er opløst i vandet.

Vand har den kemiske formel H2O, og hydrogenperoxid har den kemiske formel H2O2, som ved sammenligning indeholder en ekstra oxygen. Så nej, vand kan IKKE omdannes til hydrogenperoxid. Faktum er, at hydrogengas ikke kan binde sig til eller reagere med vandmolekylerne, den kan kun opløses i vandet. Derfor er hydrogen-vand og hydrogenperoxid to helt vidt forskellige ting.

Ja, hydrogengassen vil begynde at forsvinde ud af vandet, men ikke med det samme. Hydrogengassen kan sagtens blive i vandet i et par timer eller mere, inden niveauet er faldet så meget, at det  ikke længere har en gavnlig virkning. Du kan sammenligne det med kulsyreholdigt vand eller sodavand, der indeholder carbondioxidgas (CO2), som også bliver “flad” efter, den åbnes.

Det er det samme spørgsmål forskerne stiller og det er derfor stadig under videnskabelig efterforskning. Men de undersøgelser, der ligger tilgængeligt nu viser, at omkring 1-3 mg / l opløst H2 giver betydelige sundhedsmæssige fordele. Så hvis dit vand har en koncentration på 1 mg / l (svarende til 1 ppm, parts per million), så vil to liter hydrogen-vand give dig 2 mg H2. Da vi mennesker reagerer forskelligt, kan der dog være forskel på hvilken koncentration du skal have førend du mærker fordelene, og nogle sygdomme kan have brug for lavere og/eller højere koncentrationer. Det er derfor meget svært at give et entydigt svar på dette. Generelt anbefaler vi, at du drikker, hvad der svarer til 0,03 liter vand x din kropsvægt – eks.: 0,03 x 75 kg = 2,25 liter vand  pr. dag

Måske, måske ikke …. Der er naturligvis en minimum-mængde, som er nødvendig for at give sundhedsmæssige fordele – som tidligere skrevet, kan denne mængde variere fra person til person. Vigtigst er det dog, at det ser ud til, at du ikke kan få for meget brint, da det ikke ophobes i dit system. Du udånder bare den ubrugte hydrogengas. I mange tilfælde er der en klar dosisafhængig virkning, hvilket betyder, at mere hydrogen desto bedre eller større effekt.

Ja. Hydrogengas har vist sig at være meget sikker ved koncentrationer hundrede gange højere end det, der anvendes til terapi. Her er et par eksempler:

Hydrogens sikkerhed blev første gang bevist i slutningen af 1800-tallet, hvor hydrogengas blev anvendt til at lokalisere skudsår i tarmene. Rapporterne viste, at der aldrig var nogen toksiske virkninger eller irritation på selv de mest følsomme væv.

Et andet godt eksempel på dens sikkerhed er, at hydrogengas er blevet anvendt i dybhavsdykning siden 1943 (ved meget høje koncentrationer) for at forhindre dykkersyge. Undersøgelser har vist at der ingen toksiske effekter var fra hydrogen, selv ved meget høje niveauer og tryk på 98,87% H2 og 1,26% O2 ved 19,1 atm.

Endvidere er hydrogengas naturligt for kroppen, som efter et fiberrigt måltid, producerer flere liter hydrogen på daglig basis af vores tarmbakterier (hvilket er endnu en fordel ved at spise frugt og grøntsager).

Kort sagt, hydrogengas er meget naturligt for vores krop, og anses derfor ikke som et fremmed stof, som kun kan syntetiseres i et kemilaboratorium.

De tidligste opdagelser med hydrogengas til medicinsk brug blev gjort tilbage i 1798, hvor man opdagede det i forhold til bekæmpelse af betændelse. Men det var ikke før i 2007 at det blev et populært emne hos forskere, da en artikel om fordelene ved hydrogen blev offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift Nature Medicine af Dr. Ohta’s gruppe.

Alkalisk vand er ikke en buffer og har lav alkalinitet. Som sådan kan det ikke neutralisere meget syre. Det er for de fleste almen viden, at kun en lille mængde natrium let kan påvirke pH-værdien i en liter alkalisk vand. Til at sætte dette i perspektiv kan man ved at tilføre at 1 tsk bagepulver (natriumbicarbonat) neutralisere den samme mængde syre som  10.000 liter alkalisk vand ved en pH på 10. vil kunne gøre.  Dette er også den primære årsag til, at læger har været skeptiske over for “alkalisk ioniseret vand”. Det har simpelthen ikke været kendt før år 2007, at fordelen ved det ioniserede vand kan tilskrives den opløste hydrogengas og den strukturering som sker i vandet når der bliver tilført energi til vandet.

Sundt blod pH varierer mellem 7,35-7,45. Blod pH er stramt reguleret. Indenfor lædevidenskaben siges det, at hvis en person har en pH i blodet på 7,1 lider denne af acidose – også selvom pH 7,1 faktisk er alkalisk efter pH-skalaen.

Kun meget sjældent sker det at folk får virkelig surt blod (pH <7,0). Hvis blodets pH falder under 7,0 vil kroppen ikke overleve meget ret lang tid. Derfor er det faktisk sådan, at næsten alle syge personer har en alkalisk pH i blodet, selvom nogle kan have acidose. Ligeledes kan nogle sygdomme faktisk forårsage alkalose (forhøjet pH i blodet). Det er sygdommen, der forårsager ændringer i pH i blodet og ikke omvendt. Selvfølgelig kan en lav pH i blodet forårsage alvorlige skader på kroppen og skal derfor hurtigt korrigeres. [/av_toggle] [av_toggle title='Hvordan opretholder blodet en alkalisk pH?' tags='' av_uid='av-2fcejp' custom_id=''] De tre vigtigste systemer som kroppen bruger til at opretholde normale blod pH-niveauer er:

 • Buffermiddelkomponenter (fx proteiner, phosphater etc.)
 • Åndedrætsorganerne (fjernelse af CO2)
 • Renal-system (udskillelse eller reabsorption af bikarbonat HCO3)

Når syren indføres i eller produceres af kroppen, bliver det hurtigt neutraliseret ved hjælp af blodets buffer-komponenter. Den vigtigste buffer er bicarbonat/kulsyremekanismen. Kuldioxid (CO2) opløses i blodet til at danne kulsyre (H2CO3), som derefter danner bikarbonat (HCO3, alkalisk buffer) og brint-ion (H +). Dette er ifølge ligningen CO2 + H2O ⇆ H2CO3 ⇆ HCO3 + H+.

Dette gør tingene meget simpelt, for hvis blodets pH er for lav (for mange H+ ioner), så vi udånder simpelthen mere CO2 via lungerne. Fjernelsen af CO2 forårsager ligningen ovenfor til at flytte til venstre, og reducerer mængden af H+ -ioner, hvilket øger blodets pH. Dette er grunden til at hyperventilation (hurtig vejrtrækning) kan resultere i alkalose (forhøjet pH) på grund af fjernelsen af CO2. Omvendt, hvis du holder vejret, vil det resultere i en lavere pH, da der opløses mere CO2 i blodet, hvilket forskyder ligningen til højre, og fører til flere H + ioner. CO2 er simpelthen et normalt biprodukt af metabolisme. Rent faktisk, så nedbrydes næsten al den mad vi spiser til CO2.

Den vigtigste grund til at vi trækker vejret er ikke behovet for ilt, men mere at vi skal have fjernet CO2, så H+ ionkoncentrationen ikke stiger og giver lavere pH i blodet. Generelt under afslappede forhold, er der nok ilt i ét åndedrag til at opretholde kroppens iltbehov i ca. 1 minut, men vi ånder omkring 12 gange i minuttet for at fjerne CO2. Raske mennesker bruger kun omkring 5 % af den ilt, der indåndes pr. åndedrag. Mennesker med lungesygdomme kræver ofte ekstra ilt, fordi de ikke er i stand til at indånde nok. Den manglende evne til at inhalere og udånde kan også føre til ændringer i pH i blodet på grund af den manglende evne til at fjerne CO2, hvilket kan resultere i respiratorisk acidose.

Totalt opløste faste stoffer (TDS) er et mål for det opløste kombinerede indhold af alle uorganiske og organiske stoffer til stede i en væske i molekylær, ioniseret eller mikrogranulær suspenderet form. TDS-koncentrationer rapporteres ofte i dele pr. Million (ppm).

Nå man taler om om TDS så er det vigtigt at vi ved hvad vi måler på. Er det partikler af jern, aluminium, crom, magnesium, kalk eller taler vi luftarter som oxygen eller hydrogen?

Destileret vand har feks O TDS altså ingen faste ioner. Det vil sige at destileret vand ikke tilfører den menneskelige krop vigtige næringsstoffer, men selvfølgelig heller ikke de dårlige

Omvendt Osmose renser typisk vandet til et TDS på O –  det renser også vandet for alt! – også det gode.

Nano filtreringssystemer har teknologi til at kunne lade de gode partikler som magnesium, salte, calcium og kalium passere.

Der er  mere calcium og mere magnesium i vandet fra ioniseringsmaskinen, så når du måler TDS niveauet i ioniseret vand kan det sagtens ligge på mellem 300 og 500 TDS. Men det er ikke dårligt – tværtimod, så betyder det, at du kun får det gode og at metaller og andet snusk er filtreret ud af PJ 8000 filteret og ud via elektrolyseprocessen til restvand.

Verdens bedste vand som er bedømt af verdens bedste vandsomalier, kommer fra Frankrig og har en naturlig TDS på 700 – se evt dokumentar filmen om vores vand på Netflix

Når din maskine melder fejl ER2 skyldes det oftest at der har sat sig sand, rust eller snavs i dit indløbsfilter. Se her hvordan du renser det
Trænger indløbsfilteret til at blive skiftet kan finder du det i vores webshop ved at følge dette link

 1. Din maskine er tilkalket og kræver at du tager aktion NU. Måske kan vi på vores værksted få maskinen renset op men hvis først kalken har sat sig fast, vil det kræve en ny elektrobath og ca. 4 værkstedstimer. kontakt os på 76727270
 2. der har sat sig sand, rust eller snavs i indløbsfilteret – Se her hvordan du afmontere det og renser det.  og et nyt kan købes i vores webshop: Filter til quick connection 1/4′ indløbsslange
 1. Din maskine er tilkalket og kræver at du tager aktion NU. AFKALKNING
  > Start med at køre ca. 5 – 10 liter strong acidi ph 2,5
  > Afkalk din maskine med citronsyre
  > der findes flere måder hvorpå du kan optimere og effektivere afkalkningsprocessen  C-clean og Zillers cirkulationspumpe
 2. Måske kan vi på vores værksted få maskinen renset op men hvis først kalken har sat sig fast, vil det kræve en ny elektrobath og ca. 4 værkstedstimer. kontakt os på 76727270
 3. der har sat sig sand, rust eller snavs i indløbsfilteret – Se her hvordan du afmontere det og renser det.  og et nyt kan købes i vores webshop: Filter til quick connection 1/4′ indløbsslange

Flere steder i danmark er der områder med meget kalk og hvis ikke maskinen bliver regelmæssigt afkalket kan vandet begynde at smage muggent (råddent eller af gammel fisk)  Ioniseringsmaskiner tilkalker hurtigt fordi de netop spalter calcium, kalium og magnesium frem og det dårlige Nitrat og fosfat væk

Vi  anbefaler dig at du tilkøber et https://chanson.dk/vare/afkalkning-med-cirkulationspumpe-forlaenger-levetiden-paa-din-maskine/ som du kan bruge til regelmæssig afkalkning da den dårlige smag udelukkende skyldes ophobning af kalk.


Her kan du se hvilken model som hører til din maskine