/, Sundhed/Kræftdiagnose førte til basisk ioniseret vand

Kræftdiagnose førte til basisk ioniseret vand

Fast besluttet på at tage styringen over sit eget liv og helbred med en chokerende diagnose for brystkræft, besluttede Tine Hundrup at lægge sit liv om. Basisk skulle det være, og kuren lød på flere grøntsager og basisk ioniseret vand.

Af Michael Winther

Tine Hundrup fandt for fire år siden en knude i sit ene bryst, og den efterfølgende dom om brystkræft kom som et granatchok for den dengang 46-årige indretningsarkitekt med egen virksomhed. Men allerede meget tidligt i forløbet, besluttede Tine Hundrup, at hun ville tage magten over sit eget liv, og ikke bare lade sygehuset og lægerne bestemme hendes skæbne. Hun tog imod kemoterapien, men besluttede samtidig at kemoterapien ikke skulle stå alene. Den skulle suppleres af nogle selvstændige valg. Efter kontakt med en holistisk læge, blev der lagt en plan for vitaminer og mineraler, og en kostplan med meget mere frugt og grønt så kosten blev mere basisk. Samtidig blev vandet fra hanen erstattet med ioniseret vand fra den ioniseringsmaskine fra Chanson, som familien investerede i.

kræftdiagnose

Tine Hundrup – Indretningsarkitekt

– Det var en frygtelig diagnose pludselig at stå med. Især fordi jeg altid har levet et sundt og fornuftigt liv. Men jeg lod mig ikke slå ud. Bevarede mit gode humør og optimistiske sind, og gik i gang med at undersøge alternativer til at bekæmpe kræftcellerne, samtidig med at jeg tog imod sygehusets behandlingstilbud. Og da det er en kendt og veldokumenteret medicinsk sag, at kræftceller mistrives i basiske miljøer, undersøgte jeg mulighederne for at skabe et mere basisk miljø i min krop. Fra en veninde havde jeg tidligere hørt om ioniseret vand fra Chanson, og de gode helbredsforbedringer det kan give. Og med en kræftdiagnose blev ioniseret vand helt aktuelt. Derfor kvittede jeg vandet fra hanen, og har udelukkende brugt og drukket ioniseret vand siden for at forhindre et tilbagefald, fortæller Tine Hundrup.

Kræftdiagnose

Cellerne styrket

Rent medicinsk ved man, at syre er kroppens affald, og hvis kroppen ikke jævnligt tømmes for syrerester bliver den sur, og skaber dermed lettere grobund for udvikling af forskellige sygdomme. Derfor kan man ved at holde kroppen basisk standse eller hæmme sygdomsudvikling betragteligt. Det var netop med den viden i bagagen, at Tine Hundrup reagerede proaktivt og tog livet og styringen af det i egne hænder. For netop ioniseret vand er basisk, og neutraliserer dermed syreresterne i kroppen. Det meste drikkevand der kommer ud af hanerne har en pH-værdi på ca. 7, mens man med Chansons ioniseringsmaskiner kan producere ioniseret basisk vand med en pH-værdi op til 10,8.

– Jeg er erklæret fuldstændig rask, og hvor meget det ioniserede vand så har hjulpet i den proces, interesserer mig ikke så meget, for hjulpet har det. Det var tydeligt undervejs i mit sygdomsforløb, hvor jeg var meget hurtig til at få hår på hovedet igen efter kemoterapien, ligesom jeg var frisk i huden, og stadig havde så stor energi, at jeg kunne drive min forretning videre som indretningsarkitekt i Aalborg.

Ihvertfald var både læger og sygeplejersker også meget forundrede over, hvor hurtigt jeg kom mig efter kemobehandlingerne, men i dag er jeg ikke i tvivl om, at jeg har styrket mit indre immunforsvar og mine celler i kroppen, ved at være åben overfor de muligheder der ligger i at bruge og drikke ioniseret vand, forklarer Tine Hundrup.

Supplering til standardpakken

Udover den tilfredsstillelse det gav Tine Hundrup at tage den fulde styring over sit eget liv i hele behandlingsforløbet, bragte kræftsygdommen og sygdomsforløbet, på trods af frygt og angst, også andre positive perspek- tiver til Tine Hundrup liv. Selvindsigten i egen psyke blev større, og hun betoner, at hun er blevet meget bedre at leve livet fra dag til dag. Godt nok står den stadig på planlægning og fremtidsudsigter for familien, men livet leves i højere grad end tidligere i nuet. Samtidig er hun ikke bleg for at anbefale ioniseret vand som en kur til andre, der skulle blive ramt af sygdom uanset hvilken sygdom, der er tale om.

– En sidegevinst ved min kræftsygdom er, at jeg i dag foreslår ioniserings- maskiner til vand i mit indretningsarbejde, når jeg indretter køkkener for folk. Det gør jeg, fordi jeg tror på, at ioniseret vand hæmmer sygdom og kroppens forfald. Og med mit eget eksempel synes jeg, jeg er et levende bevis. Dog har jeg stadig den samme tiltro til sundhedsvæsnet, som jeg altid har haft. I mit tilfælde valgte jeg bare at supplere standard-behand-lingspakken med mine egne tilvalg. Og det var der bestemt ingen hokus-pokus i, idet sundhedsvæsnet i forvejen ved rigtig meget om betydningen af forholdet mellem syrer og baser i kroppen, og netop balancen mellem dem for kroppens velbefindende. Men ioniseret vand er ikke en del af standardpakken, så det måtte jeg selv tilføje, siger Tine Hundrup.

Kræftdiagnose
By |2018-10-23T10:18:29+02:00oktober 23rd, 2018|Kundeudsagn, Sundhed|0 kommentarer

Efterlad os en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.