En kort forklaring af elektrolyseprocessen…

At lave ioniseret vand er videnskabeligt funderet, og elektrolyse-processen er præcis den samme, som foregår i folkeskolens kemilokale – dog i en udvidet version.

Når vandet ioniseres i elektrolyseprocessen i ioniseringsmaskinen, spaltes det i en basisk og en sur del. Det er her, vandet opnår dets unikke struktur og hvor det gavnlige H2 dannes.

Vandets vej gennem ioniseringsmaskinen

Drikkevandet ledes ind i maskinen, hvor det først skal løbe igennem et aktivt kulfilter, der effektivt renser for bl.a. klor og tungmetaller. Ioniseringsprocessen optimeres nemlig, når dit postevand er rent.

Vandet føres videre ind i elektrolysekammeret, hvor alle titaniumpladerne er placeret, og det er her, magien for alvor sker. Efter at have gennemgået hele elektrolyseprocessen er vandet nu ioniseret og klar til at blive skænket.

Ioner og molekylær hydrogen

Det vigtigste resultat, af maskinens ”Magi”, er dannelsen af H2. H2 er resultatet af spaltningen af H2O og den efterfølgende kemiske proces, som finder sted ved de negativt ladede poler under ioniseringsprocessen.

H2 er en super antioxidant, som i kroppens celler reducerer mængden af frie radikaler og dermed mindsker oxidativ stress – der medvirker til aldring og udviklingen af en lang række sygdomme.

Udover dannelsen af H2, spaltes salte og mineraler til positivt og negativt ladede ioner. Positive ioner, som f.eks Ca++ og Mg++(calcium og magnesium), der begge er vigtige for en sund, velfungerende krop, tiltrækkes af den negative pol og bliver derved en del af det basiske antioxidantrige vand, som du kan nyde godt af!

Her ser du hvordan en Chanson ioniseringsmaskine laver surt vand

Her ser du hvordan en Chanson ioniseringsmaskine laver basisk ioniseret vand

Mindre vandmolekyleklynger

Slutteligt bliver også vandmolekyle-klyngerne opbrudt i mindre formationer. Yderemere halveres spændingen i det enkelte vandmolekyle således, at det matcher spændingen på vandet inde i cellerne. Disse to ting til sammen betyder, at vandet bliver nemmere for din krop at optage – du bliver simpelthen bedre og nemmere hydreret.

Vil du også blive dine udfordringer kvit?
Her er maskinerne, der laver ioniseret, basisk vand – vand med høj anti-inflammatorisk effekt…

Share this
Share On Facebook
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Contact us