HVAD BETYDER OXIDATIVT STRESS?

Oxidativt stress er en ubalance mellem den mænde af antioxidanter som er tilstede i din krop og de frie radikaler som du producerer afhængig af dit stress niveau

Vi producere hver dag frie radikaler og kan  ikke undgå at producere dem som en bil der heller ikke kan køre uden at der kommer udstødning,  men vi kan ved hjælp af antioxidanter fra det vand vi drikker, den kost vi spiser og det liv vi lever reducere den skadelige virkning som stress kan påføre kroppen

Oxidativ stress betyder at ellers sunde celler oxiderer – ruster og ældes

Frie radikaler og reaktive iltmolekyler går ind og forstyrrer naturlige processer i vores krop ved at reagere med molekyler som proteiner, lipider og DNA. Dette medfører cellulære skade, genskader eller endog udvikling af cancerceller som opstår når ødelagte/muterede celler formerer sig.

Normalt går antioxidanter går ind og sænker mængden af frie radikaler og den oxidative stress som vi dagligt “udstøder”. Antioxidanterne ”donere” elektroner og dermed minimerer kroppens mængde af frie  radikaler. Men når kroppen ikke får tilført tilstrækkelige mængder af  antioxidanter som kan fjerne og eliminere disse frie radikaler udvikles oxidativ stress.

Aldring kan defineres som de skadelige forandringer der forekommer i cellens mitokondrie på grund af den oxidative metabolisme. Når der er ubalance i denne processen mellem produktionen af frie radikaler og mænden af antioxidanter vil cellen og kroppens immunforsvar svækkes og vi vil ikke længere være  modstandsdygtig nok.

Oxidering af cellerne eller ”rustning” af cellerne er årsagen til at vi ældes. Dette er vores livsvilkår og vil være en kontinuerlig proces fra vi fødes til vi skal herfra. MEN, vi kan nogenlunde selv bestemme eller i hvert fald påvirke hvor hurtigt denne proces skal forløbe.

Et billedligt eksempel på hvordan antioxidanter modvirker iltning er den med æblet der bliver brunt. Et æble der er skåret over som ligger åbent, er udsat for iltning (oxidation) og vil derfor  blive brun. Hvis istedet presser citronsaft henover den åbne overflade, før dette sker, eller hælde hydrogen rigt vand på æblet, vil oxideringen stoppe og æblet bliver ikke brunt.

HVORDAN PÅVIRKES DET OXIDATIVE STRESS NIVEAU?

Selvom vi spiser sundt vil mængden af naturlige antioxidanter falde med alderen. Men langvarig stress har dog en markant betydning. Ligeledes det betydning hvor mange toksiner, forurening, kemikalier, antibiotika, ekstrem solbadning, rygning og fysisk stress man udsættes for.

Når mængden af frie radikaler forøges bruger vi af vores antioxidant reserver og der vil være en stigning i mængden af celler der beskadiges. Dette medfører at der vil opstå inflammation i vævet, måske ikke de store infektioner, men nogle der langsomt sniger sig ind.

Det er her det kan blive farligt, da det som regel ikke giver markbare symptomer, men at det istet langsom svækker kroppen og efter nogle år, har det måske gjort så meget skade og immunforsvaret er svækket i en sådan grad at kroppen ikke længere kan stå op for sig selv.
Autoimmune sygdommer kaldes det og kan udvikles til mange forskellig lidelser men som grundlæggende er et udtryk for at kroppen er i uligevægt fordi en gennem tid har produceres flere frie radikaler end den har fåret tilført antioxidanter.

Hvordan kommer jeg af med oxidative stress og får styrket mit immunforsvar?

Vi er som mennesker designet til at producerer antioxidanter i form af forskellige enzymer og men også  H2 (molekylær hydrogen). H2 er verdens mindste og kraftigste antioxidant og produceres i en sund og velfungerende tarm.

Generelt er farverige og friske grøntsager samt frisk frugt spækket med vitaminer, mineraler og næringsstoffer der alt sammen i tarmen bliver omdannet til antioxidanten H2 (Molekylær hydrogen)

Prøv at spise sæsonens grøntsager og helst friske og økologiske. Det er nemlig sådan, at den tid grøntsager eller frugter er undervejs, har en indflydelse på den mængde af H2 som de vil tilføre  fordøjelsen og dermed den mængde af antioxidanter som de vil kunne bibringe kroppen. Det er en proportionalt nedadgående kurve, der er værd at huske på.  –  Og det samme gælder for frisk produceret antiinflammatorisk vand som f.eks produceres i f. eks en iWater kande.

antioxidanter

Antiinflammatorisk vand

Kan man få for mange antioxidanter?

Nej det kan man på ingen måde ikke, skulle kroppe få for mange vil kroppen selv regulere det ved at  udånde den overskydende H2

ANTIINFLAMMATORISK VAND H2 <> OXIDATIVT STRESS

At sikre sig et liv hvor kroppen er i overskud af antioxidanter er et spørgsmål om livsstil. Og det kan være svært og faktisk stressende faktor, når man hele tiden skal holde den gode sunde livsstil. Derfor er der også flere og flere som for øjnede op for at de ganske enkelt kan ænder deres vand fra almindelig postevand til at de helt simpelt genopliver postevand i en ionseringsproces så vandet bliver antiinflammatorisk fyldt med de super effektive H2 antioxidanter som kan kan beskytte kroppen mod den negative oxidative metabolisme

antiaging - intelligent vand

Vidste du at hydrogen er verdens kraftigste antioxidant? Hydrogen er H’et i H2O og intelligent ved selv at kunne finde kropens forfald

Oxidativ stress

Drik dine antioxidanter i vand og beskyt kroppen mod oxidativ stress og frie radikaler.

Molekylær Hydrogen

Hydrogen kan udrette meget mere, end vi tror. Det rækker ud over vores vildeste fantasi, at det letteste stof i det periodiske system og kunne være den næste store nyhed inden antiiaging og intelligent sundhedsfremme.