Forskning i basisk ioniseret vand og molekylær hydrogen H2

Et basisk miljø beskytter mod kræft

Allerede i 1931 fik den tyske Doktor Otto H. Warburg Nobelprisen for sin forskning inden for netop syre/base-balance. Han fandt frem til, at ”alle normale celler har en absolut forudsætning for ilt, men kræftceller kan leve uden ilt. En regel uden undtagelse.”

Warburg understregede, at den egentlige årsag til kræft er iltmangel, som skaber en sur tilstand i den menneskelige krop – og han opdagede desuden, at kræft ikke kan overleve i et basisk miljø.

Forsker og grundlægger af pH Miracle Instituttet i Californien, Dr. Robert Young, har også fokus på kræft. Han anbefaler, at kræftpatienter drikker ioniseret vand – med pH-værdier på op til pH 10.8. Robert Young mener nemlig, at det basiske vand i kombination med basiske fødevarer og mineraler udsulter den syre, som kræftcellerne lever i.

Ønsker du at vide mere om resultater og metoder fra Miracle Instituttet, kan du kontakte flere af landets Alkaline Rådgivere. Mange af dem har enten uddannet sig hos Dr. Robert Young og/eller har personlige erfaringer i at leve basisk – og flere understreger, at de faktisk har helbredt sig selv for blandt andet lungekræft og kræft i tyktarmen.

“WHO” mener at stress er den største årsag til sygdom

Verdenssundhedsorganisationen WHO (World Health Organization) anser, at i 2020, er stress den største sygdomsbyrde.  WHO mener, at kun 5% af den vestlige befolkning er 100% raske, 20% er kronisk syge, mens 75% af den vestlige befolkning er hverken syge eller raske.

Når mennesker fra gruppen af kronisk syge begynder at drikke ioniseret basisk vand med antioxidanter, vil flere kunne opleve  helbredsmæssige forbedringer, mens de fleste oplever mere generelle forbedringer som at kroppen føles yngre, mere overskud, bedre søvn og mere energi.  Den gruppe som WHO definere som som 100% raske, er også dem som mindst mærker forandringer når de drikker ioniseret vand, hvilket giver god mening, idet der ikke er sygdom og frie radikaler i kroppen som vandet kan rense men opnår selvfølgelig den forebyggende effekt. Mange oplever at vandet er nemmere at drikke pga den ændrede vandstruktur

Når et menneske får stress, har vi i mange år antaget, at det handler om psykiske problemer eller psykisk press, men vi ved også, at kroppen kan blive stresset, hvis den ikke får de rigtige næringsstoffer og den rette mængde energi. Man kan psykisk håndtere større pres, hvis kroppen er veludhvilet, velnæret og velhydreret. Det betyder også, at det er stress forebyggende at kroppen får væske nok.  Forskning har vist, at det er særligt stress forebyggende, hvis man drikker ioniseret, basisk vand med antioxidanter. I forskningen kalder man antioxidanter for molekylært hydrogen eller H2

Måske ioniseret basisk vand med antioxidanter kan hjælpe dig

Vi har her samlet interessant forskning, lavet omkring basisk ioniseret vand og/eller Hydrogen Rigt Vand (HRW) og nedenstående sygdomme.
Du er også velkommen til at se vores mere end 70 personlige interviews med danskere som på egen krop har oplevet effekten  SE HER:

Basisk ioniseret vand med molekylært hydrogen (det som vi på dansk vil kalde for basisk ioniseret vand med antioxidanter) kan lindre symptomerne hos personer med leddegigt. Studiet viste en signifikant forbedring af symptomerne.
Læs hele studiet her: 

Ioniseret vand kan undertrykke cancercellers udvikling  – cellevækst.
Læs hele studiet her: 

Ioniseret vand kan forbedre livskvaliteten og dermed følgesygdomme efter strålebehandling.  Ved at drikke det ioniserede vand reduceres den den stress belastning som strålerne påvirker huden med.
Læs hele studiet her:

Ioniseret vand viser hæmmer tumorvækst.
Læs hele studiet her:

Ioniseret vand med molekylært hydrogen (ioniseret vand med antioxidanter)  forbedre livskvaliteten bivirkningerne for patienter under kemoterapi og cisplatin.
Læs hele studiet her:

Ioniseret vand har i denne undersøgelse vist sig som et kraftigt antitumormiddel.
Læs hele studiet her:

Ioniseret vand antioxidanter (molekylær hydrogen som er det korrekte videnskabelige ord for antioxidanter) er gavnligt til forebyggelse og lindring af neurologiske lidelser som Alzheimers og Parkinson – når sygdommene er pådraget pga et stress belastning.
Læs hele studiet her:

Undersøgelsen her tillige vist, at indtagelsen af ioniseret basisk vand med antioxidanter har en positiv indvirkning på den stress, der ligger bag udviklingen af sygdommen Parkinson.
Læs hele studiet her:

Efter 48 uger fandt man signifikant forbedring hos Parkinson patienter, som drak ioniseret vand med antioxidanter (molekylært hydrogen). Til målingerne under forsøget havde man brugt UPDRS score.
En ny og større randomiseret kontrolleret dobbeltblind placebo undersøgelse er pt. igang, for at kunne bekræfte dette resultat. Linket her vil blive opdateret, når resultaterne fra denne undersøgelse offentliggøres.
Læs hele studiet her:

Ioniseret vand med antioxidanter (molekylært hydrogen) viser i denne artikel, at have neurologiske virkning og terapeutiske potentiale for bipolar lidelse og skizofreni.
Læs hele studiet her:

Ioniseret vand med antioxidanter (molekylært hydrogen) har vis sig effektiv til behandling af Sclerose. Den aktive molekylærhydrogen i det ioniserede vand har vist sig at kunne forbede de neurologiske funktioner hos sclerose patienter.
Læs hele studiet her:
Se evt. også dette interview med Søren som sclerose patient og som har oplevet effekten af det ioniserede basisk vand med antioxidanter: 

 

Ioniseret basisk vand med antioxidanter (molekylært hydrogen) har i flere forskningsundersøgelser vist sig som en nyttigt til alle kroppens celler, væv og generelt til hele organismen.

DIABETES 2

Man har i denne forskning konkluderet at vand fra professionelle ioniseringsmaskiner har positive bioaktive, antioxidative egenskaber.  Som følge af ioniseringsmaskinernes evne til at producere et højt indhold af molekylært hydrogen, har det ioniserede vand har vist sig særligt egnet til regulering af blodsukker hos diabetes 2 patienter.

Læs hele studiet her:
SE INTERVIEW:  Diabetiker kan stabilisere sit blodsukker og reduceret flere af hans følgesygdomme.


DIABETES TYPE 1 

Ioniseret vand viser positiv effekt hos mus med type 1-diabetes, hvilket betyder, at det ioniserede vand måske kan være en mulig behandlingsmetode og/eller naturlig supplement til livet som diabetiker.
Læs hele studiet her:

Læs endvidere studiet her:

En undersøgelse om den moderne kosts syrebelastning af kroppen, og hvordan man med basisk ioniseret vand kan afhjælpe kroppens syrebelastning og opnå en mere effektiv udskillelse af kroppens affaldsstoffer
Læs hele studiet her:

Undersøgelse som viste at ioniseret vand med antioxidanter var egnet til restitution og hydrering som forebyggelse af muskeltræthed og overbelastning.
Læs hele studiet her:

Ved at give ioniseret vand gennem sonde, har man i denne undersøgelse kunnet reducere sårstørrelse og derved en bedre heling hos svært syge ældre patienter med liggesår og tryksår.
Læs hele studiet her: 

Forskere er enige om at ioniseret vand med molekylær hydrogen er effektivt som forebyggelse

Videnskabelig gennemgang af alle studier som påvist positiv effekt af ioniseret vand og molekylært hydrogen

En gennemgang af litteraturen om virkningerne af molekylært hydrogen (H2) på normale mennesker og patienter med en række forskellige diagnoser, såsom metabolisk, reumatisk, kardiovaskulær og neuro degeneration  og andre sygdomme, infektioner og fysiske og strålingsskader samt virkninger på aldring og motion.

Molekylært hydrogen  kan indgives som en gas, i saltvand implantater eller infusioner, som topiske opløsninger eller bade eller ved at drikke H2 beriget vand eller bedre kendt som basisk ioniseret vand.
Dette sidstnævnte metode er den nemmeste og billigste metode, og der er ingen sikkerhedsproblemer med hydrogen i det ioniserede vand. Det har i mange år været brugt i mange kliniske forsøg uden uønskede hændelser, og der er ingen advarsler i litteraturen om dets toksicitet eller langsigtede eksponeringseffekter.

Ioniseret vand med molekylær hydrogen har vist sig nyttigt og bekvemt som en antioxidant og modifikator for genekspression under mange forhold, hvor oxidativ stress og ændringer i genekspression resulterer i cellulær skade. LÆS HELE UNDERSØGELSEN HER; Clinical Effects of Hydrogen – From animal and Human Diseases to Exercise Medicin

Resistente mikroflora i tarmen gør os syge

Ioniseret basisk vand kan positivt påvirke de resistente mikroflora i tarmen og genskabe en sundere balance.  //www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15617863/

Den nyeste udvikling inden for ioniseret vand og molekylært hydrogen

Rapport om den nyeste udvikling inden for molekylært hydrogen til medicinsk behandling – både til forebyggelse og terapeutisk anvendelse. //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257754/

Sport og ioniseret vand

Undersøgelse foretaget over 2 uger med gentagende sprint har man i forsøget målt syre-base status samt målt syre-base status i forbindelse med måling af udholdenhed. Begge med  positiv effekt ved indtagelse af Chanson ioniseret vand til afbalancering af syrebaseret homeostase i hvile.
Effects of hydrogen rich water on prolonged intermittent exercise
https://www.minervamedica.it/en/journals/sports-med-physical-fitness/article.php?cod=R40Y2018N05A0612

Kræft og ioniseret vand

Chansons ioniseret vand hæmmer tumorer vækst hos mus og hæmmer overlevelse og vækst af kræft i brystceller;
Electrochemically Reduced Water Delays Mammary Tumors Growth in Mice and Inhibits Breast Cancer Cells Survival In Vitro
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/4753507/

Antiinflammatorisk vand

Chanson alkalisk (pH = 9) og hydrogenmolekyle-rigt vand fremmer væksten af de gode og livsvigtige mavebakterier fra ​​Lachnospiraceae-familien. Disse bakteriefamilier er associeret med en lavtliggende inflammationstilstand, som kan forhindre tarmbarriereændring og der med udvikling af autoimmune sygdomme som f.eks;  fibromyologi, gigt, lavt og højt stofskifte, parkinson, Alzheimer, diabetes 2, diabetes 3, sklerose etc.
Protection with Electrolyzed Reduced Water on Gut Microbiota in Rats Exposed to Permethrin during Postnatal Development
kapitel 14

Parkinson og neurodegenerative lidelser

Chanson ioniseret vand kan være nyttigt som et terapeutisk værktøj til forebyggelse af neurodegenerative sygdomme herunder parkinson og alzheimer
Effect of Electrolyzed Reduced Water in an Animal Model of Parkinson-Like Disease
kapitel 15

Danske erfaringer

Den danske speciallæge og NLP-coach Pernille Knudtzon har tidligere arbejdet på blandt andet Herning Sygehus, Skejby Sygehus og Ålborg Sygehus, men har i dag sin egen klinik i Spanien – sundheds- og akupunkturklinikken Vitafakta Health Clinic.

Pernille Knudtzon har også beskæftiget sig indgående med syre/base-balance og ioniseret vand. Fire gange årligt kommer hun hjem til Danmark, hvor hun i forbindelse med sine foredrag og konsultationer viser, hvordan sundhedstilstanden kan aflæses i det levende blod. Her kan man finde årsager til ubalancer langt før symptomerne viser sig – i form af eksempelvis gigt, problemer med kredsløb, blodtryk, fordøjelse, overvægt og sukkersyge.

MHI. (Molecular Hydrogen Institute)

MHI. er en non-profit videnskabelig organisation støttet af førende internationale forskere inden for studiet af hydrogen . På denne hjemmeside kan du finde den nyeste viden om molekylær hydrogen – herunder også ioniseret vand – og dets effekt i kroppen.

PubMed

På databasen PubMed finder du artikler og tidsskrifter inden for biovidenskaben og biomedicinske emner. Det er kun artikler og tidsskrifter, der opfylder PubMeds videnskabelige standarder, der udgives her, hvorfor alle emner undergår en kvalitetskontrol for videnskabelighed inden publicering. Det er United States National Library of Medicine (NLM), der ejer databasen.

Molekular Hydrogen Studies

Portalen her er en selvstændig division af Center for Health, Exercise and Sport Sciences (CHESS). Her kan du finde videnskabelige undersøgelser af biomedicinsk anvendelse af molekylær brint – H2. Data er indsamlet fra de største peer review-baserede videnskabelige tidsskrifter og publikationer, samt relevante videnskabelige arrangementer.

Dr. Gerald Pollak

Dr. Gerald Pollack er professor i bioteknologi og forsker ved University of Washington med speciale i vand. Der er et område. som han har forsket i de sidste 10 år. Han står blandt andet bag opdagelsen af vandets fjerde fase, struktureret vand, som er det hydrogenrige vand, vores celler består af. Struktureret vand er desuden en anden betegnelse for det ioniserede vand, som dannes i ioniseringsmaskinen fra Chanson. På hjemmesiden her finder du hans bøger om emnet sammen med en masse artikler og forskning om vandet og dets effekt.

Japansk studie om effekten af ioniseret vand

Denne video viser effekten af ioniseret vand ved bl.a. lidelser som cancer, diabetes og blodpropper samt kropstilstande som mængden af aktivt ilt i kroppen og vækstpåvirkning. Da der i forsøgene hovedsageligt er anvendt dyr, advares der mod periodiske stærke billeder.

Tyler LeBaron om molekylær hydrogen

Tyler LeBaron, grundlægger af MHI (Molecular Hydrogen Institute), taler her på en lægekonference i Las Vegas om molekylær hydrogen og dets egenskaber. Helt fra skabelsen af det første liv på jorden til, hvordan det i dag kan bruges som en kraftig antioxidant til behandling af sygdomme og som præstationsfremmer.

Tyler LeBaron om dannelsen af molekylær hydrogen i ioniseringsprocessen

Videoen her henvender sig især til dig, som ønsker en lidt nørdet tilgang vedrørende dannelsen af molekylær hydrogen i Chanson maskinerne.

Dr. Robert Young om effekten af at drikke basisk vand

Dr. Robert Young fortæller i denne video om sygdommes behov for et surt miljø i kroppen, samt hvad det at drikke basisk vand kan gøre for din sundhed.

Dr. Garth Nicolson om de sundhedsmæssige fordele ved hydrogen

I videoen her kan du, sammen med den Nobelprisnominerede Dr. Garth Nicolson, blive klogere på de sundhedsmæssige fordelene ved molekylær hydrogen.