Præstationsfremmende hydrogen rigt vand

Den præstationsfremmende virkning af Chanson HRW (hydrogen rigt vand) 

HRW er vand, som har gennemgået en elektrolyseproces og derigennem blevt beriget et et stort indhold af molekylær hydrogen H2 som har vist sig at at have potentielle anvendelse til mange tilstande, der spænder fra behandlingsresistent psoriasis til Parkinsons sygdom. [1,2]

HRV med det aktive Molekylær Hydrogen H2, er en betydelig antioxidant med antiinflammatorisk potentiale som pga sin lille størrelse let kan krydse cellulære membraner og biologiske barrierer. Og derfor er HRW potentielt anvendeligt som  terapi for næsten enhver sygdom hos mennesker, men også som et præstationsfremmende værktøj. [3]

Undersøgelser tyder på, at brint (H2) kan give fordele inden for sportsmedicin ved at forbedre ventilationskapacitet og den kardiovaskulær ydeevne, [4,5]. Det kan skabe forbedring af mitokondrie energiproduktion og biogenesen, [6,7], hvilket reducerer den træningsinducerede stigning i mælkesyre, [8] øger udholdenhed og styrke, [9,10] samt  understøtter reparation og genopretning af skade eller overtræning, [11] Mange af disse resultater er set klinisk i randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede studier.

Kardiovaskulær funktion, udholdenhed og molekylært hydrogen

Flere undersøgelser har vist, at H2 forbedrer træningsrelaterede kardiovaskulære parametre. I den første klinisk i randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede studie, fik sunde, men overvægtige middelaldrende kvinder 1 liter H2-rig vand (HRW), der gav 9 ppm H2, til at forbruge dagligt i en periode på 28 dage, hvor en træningstest blev udført før og efter. [4] Ved afslutningen af ​​undersøgelsesperioden havde de, der modtog HRW, signifikant større VO2 max inden de nåede til udmattelse sammenlignet med placebo gruppen.

Kan HRW forbedre udholdenhed?

I en undersøgelse fik en gruppe veltrænede mandlige cyklister 2 liter H2 beriget vand RW eller placebo som de dagligt skulle drikke i 2 uger. De blev testet på  10 tæningspas af 3 minutters varighed og med varierede intensiteter [12] Resultatet  viste at dem, der i drak HRW, forblev på deres højeste peak niveau gennem hele forsøget, mens de, der drak placebo-vand, havde reduceret peak niveau i forsøgets sidste tre træningspas. Andre parametre blev ikke ændret signifikant.

I en størrer undersøgelse fik forsøgspersonerne HRW enten 10 eller 30 minutter før moderat intens træning på cyklusergometer. [9] I begge dele af denne undersøgelse var der signifikante forbedringer i træthedsscoren sammenlignet med dem som drak placebo vand.

Hvorfor virker det mon at drikke HRW?

Nogle af disse virkninger kan skyldes en reduktion i mælkesyreniveauer ved at drikke basisk vand med et højt niveau af Hydrogen men også ved at forbedre mitokondriefunktionen kan et fald i lactat forekomme, da muskelceller er i bedre stand til at imødekomme energibehovet via mitokondriernes ATP-produktion, inden der skiftes til glykolytisk anaerob metabolisme, hvilket derved fører til reduktion i produktionen af ​​mælkesyre. [6,13]

Generelt i  træningsfysiologien har men i flere undersøgelser set, at man ved indtag af HRW eller ioniseret basisk vand med et højt H2 indhold, sker et fald i den typiske stigning i mælkesyreniveauer efter træning. [8,14] En reduktion af lactat efter 12 ugers tilskud med HRW understøtter yderligere denne teori.

[15] Et forsøg har endda vist at et HRW-forbrug også kan have den virkning at øge pH-værdien i blodet og bicarbonatniveauerne. [16]

Har basisk hydrogenrigt vand en indflydelse på genoptræning efter skader

Produktionen af ​​reaktive arter er en del af kroppens iboende reaktion på fysisk træning og spiller en vigtig rolle i de præstationsgevinster vi ser med regelmæssig træning. [17] Men når oxidative niveau i blodet stiger bidrager det til muskelskader, træthed og ømhed. [18.19] Der er ikke en standard, accepteret tilgang til at bestemme på hvilket niveau positive effekter overskrides, og der er debat om hvornår og hvor meget antioxidanter kan støtte er gavnlig virkning for atletisk træning. [20] Men når det er sagt, har mange undersøgelser vist, at indtag af antioxidanter hjælper med at forbedre genopretningen og mindsker forsinket muskelsårbarhed.[21-24]

Som en antioxidant er H2 unik i det faktum, at den primært reagerer med de meget reaktive og giftige hydroxyl- (• OH) og peroxynitrit (ONOO-) radikaler, med mindre virkning på svagere oxidanter som nitrogenoxid (NO) og hydrogenperoxid (H2O2), som er vigtige for et normalt immunrespons og cellulær signalering. [25,26] Selvom H2 ikke neutraliserer NO og H2O2, har det vist sig at reducere overdreven produktion. [27,28]

H2 har også vist sig at nedsætte niveauerne af adskillige proinflammatoriske cytokiner, herunder tumornekrosefaktor alfa (TNF-α), [29,30], som også spiller en rolle i muskeltræthed og smerte. [31] I et forsøg hvor man hos dyr, udsatte dem for en træningsudfordring, og de samtidig inhalerede luft indeholdende 2% H2 under træning, havde en reduceret muskelømhed og [32] oxidativt stressrespons efter træning.

Studier har deslige undersøgt om behandling ved at drikke HRw kombineret med at man badet sig i HRW kan reducere muskelømhed og forbedre genopretning fra skade. I en af ​​disse undersøgelser deltog raske unge mænd i en downhill-øvelse (8% fald, træning ved 75% af VO2 max i 30 minutter), hvorefter de blev tildelt et placebo- eller HRW-bad 20 minutter dagligt i seks dage. [33]. Selvom H2-badet ikke havde nogen effekt på markører for oxidativ stress eller inflammation, havde dem, der blev tildelt HRW-badet, reduceret deres muskelømhed signifikant.  I en anden undersøgelse viste det sig at [11] dem som drak  HRW , havde signifikant større forbedringer i deres bevæglsesfrihed end kontrolgruppen som modtog traditionel behandling og at dem som drak HRW også blev observeret for signifikante fald i  plasmaviskositetensom er en markør for inflammation. [34]

Selv om resultaterne fra disse undersøgelser er noget begrænsede, peger de alligevel på fordele som man som atlet vil kunne profitere af. Ud over det faktum at det det ioniserede basiske og hydrogen berigede vand rapporteres som nemmere at drikke. Og alle ved at det er uhyre vigtigt at drikke rent vand i rette mængder og at bare 2% dehydrering vil forringe både den fysiske og kognitive præstation.

Og i betragtning af, at der primært kun er forsket i  ioniseret basisk hydrogen rigt vand de sidste fem år,  så er det lovende resultater og der vil uden tvivl komme en strøm at nye og størrer forskning inden for de kommende år.

Èn ting er signifikant videnskabelig evidens, en anden er personlige evidens hvor man som enkelt person med egen kropsligt intelligens kan mærke effekt – eller de studier som bygger på praktisk kliniske forsøg hvor enkeltpersoner har testet vandet effekt. Se gerne vores testpersoner og deres personlige erfaringer her:

Om du er professionel eller semi professionel cykelrytter, triatlet, fodboldspiller, bokser etc. – så ved du at vand er vigtigt, og her har du altså en mulighed for at drikke ioniseret basisk hydrogen beriget vand – som ikke står på nogen dopingliste!

Kilde henvisning:

 1. Zhu Q, et al. Positive effects of hydrogen-water bathing in patients of psoriasis and parapsoriasis en plaques. Sci Rep. 2018 May 23;8(1):8051.
 2. Yoritaka A, et al. Pilot study of H₂ therapy in Parkinson’s disease: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Mov Disord. 2013 Jun;28(6):836-9.
 3. Ostojic SM. Molecular hydrogen in sports medicine: new therapeutic perspectives. Int J Sports Med. 2015 Apr;36(4):273-9.
 4. Ostojic S, et al. 28-days hydrogen-rich water supplementation affects exercise capacity in mid-age overweight women. ASCM Poster Presentation. 2018 Jun 15;7.
 5. LeBaron TW, et al. Acute Supplementation with Molecular Hydrogen Benefits Submaximal Exercise Indices. Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Crossover Pilot Study. J Lifestyle Med. 2019 Jan;9(1):36-43.
 6. LeBaron TW, et al. Hydrogen gas: from clinical medicine to an emerging ergogenic molecule for sports athletes. Can J Physiol Pharmacol. 2019 Sep;97(9):797-807.
 7. Wang L, et al. Hydrogen-rich water inhibits mitochondrial oxidative stress and inflammation in the skeletal muscle after eccentric exercise. Chinese J Tissue Eng Res. 2015 Jan 1(29):4682-7.
 8. Aoki K, et al. Pilot study: Effects of drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute exercise in elite athletes. Med Gas Res. 2012 Jul 12;2:12.
 9. Mikami T, et al. Drinking hydrogen water enhances endurance and relieves psychometric fatigue: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Can J Physiol Pharmacol. 2019 Sep;97(9):857-862.
 10. Korovljev D, et al. Hydrogen inhalation positively affects cardiometabolic risk factors in men and women aged 65 years or older: a preliminary report. European Geriatric Medicine. 2018 Oct 1;9(5):729-30.
 11. Ostojic SM, et al. Effectiveness of oral and topical hydrogen for sports-related soft tissue injuries. Postgrad Med. 2014 Sep;126(5):187-95.
 12. Da Ponte A, et al. Effects of hydrogen rich water on prolonged intermittent exercise. J Sports Med Phys Fitness. 2018 May;58(5):612-621.
 13. Phypers B, Pierce JT. Lactate physiology in health and disease. Cont Ed Anaesthesia, Crit Care & Pain. 2006 Jun 1;6(3):128-32.
 14. Drid P, et al. Is molecular hydrogen beneficial to enhance post-exercise recovery in female athletes? Science & Sports. 2016 Sep 1;31(4):207-13.
 15. Ito M, et al. Open-label trial and randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial of hydrogen-enriched water for mitochondrial and inflammatory myopathies. Med Gas Res. 2011 Oct 3;1(1):24.
 16. Ostojic SM, Stojanovic MD. Hydrogen-rich water affected blood alkalinity in physically active men. Res Sports Med. 2014;22(1):49-60.
 17. Gomez-Cabrera MC, et al. Redox modulation of mitochondriogenesis in exercise. Does antioxidant supplementation blunt the benefits of exercise training? Free Radic Biol Med. 2015 Sep;86:37-46.
 18. Radak Z, et al. Exercise, oxidative stress and hormesis. Ageing Res Rev. 2008 Jan;7(1):34-42.
 19. Peake J, et al. Characterization of inflammatory responses to eccentric exercise in humans. Exerc Immunol Rev. 2005;11:64-85.
 20. Kawamura T, Muraoka I. Exercise-Induced Oxidative Stress and the Effects of Antioxidant Intake from a Physiological Viewpoint. Antioxidants (Basel). 2018 Sep 5;7(9).
 21. Thompson D, et al. Prolonged vitamin C supplementation and recovery from demanding exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2001 Dec;11(4):466-81.
 22. Ranchordas MK, et al. Antioxidants for preventing and reducing muscle soreness after exercise. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 14;12:CD009789.
 23. Bryer SC, Goldfarb AH. Effect of high dose vitamin C supplementation on muscle soreness, damage, function, and oxidative stress to eccentric exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006 Jun;16(3):270-80.
 24. Chou CC, et al. Short-Term High-Dose Vitamin C and E Supplementation Attenuates Muscle Damage and Inflammatory Responses to Repeated Taekwondo Competitions: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Int J Med Sci. 2018 Jul 30;15(11):1217-1226.
 25. Ohsawa I, et al. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nat Med. 2007 Jun;13(6):688-94.
 26. Matei N, et al. Emerging mechanisms and novel applications of hydrogen gas therapy. Med Gas Res. 2018 Sep 25;8(3):98-102.
 27. Sakai T, et al. Hydrogen Indirectly Suppresses Increases in Hydrogen Peroxide in Cytoplasmic Hydroxyl Radical-Induced Cells and Suppresses Cellular Senescence. Int J Mol Sci. 2019 Jan 21;20(2).
 28. Tamaki N, et al. Hydrogen-Rich Water Intake Accelerates Oral Palatal Wound Healing via Activation of the Nrf2/Antioxidant Defense Pathways in a Rat Model. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:5679040.
 29. Zheng X, et al. Hydrogen-rich saline protects against intestinal ischemia/reperfusion injury in rats. Free Radic Res. 2009 May;43(5):478-84.
 30. Liu Q, et al. Hydrogen-rich saline protects against liver injury in rats with obstructive jaundice. Liver Int. 2010 Aug;30(7):958-68.
 31. Borghi SM, et al. Role of TNF-α/TNFR1 in intense acute swimming-induced delayed onset muscle soreness in mice. Physiol Behav. 2014 Apr 10;128:277-87.
 32. Nogueira JE, et al. Molecular hydrogen reduces acute exercise-induced inflammatory and oxidative stress status. Free Radic Biol Med. 2018 Dec;129:186-193.
 33. Kawamura T, et al. Effects of hydrogen bathing on exercise-induced oxidative stress and delayed-onset muscle soreness. Jpn J Phys Fit Sport Med. 2016;65:297–305.
 34. Késmárky G, et al. Plasma viscosity: a forgotten variable. Clin Hemorheol Microcirc. 2008;39(1-4):243-6.
 • Mini Ionizer TO GO

  iWater – Mini Ionizer OnTheGo

  1.599,00 DKK
 • Hydrogen

  iWater – Mini Ionizer TI 2.0

  1.999,00 DKK
 • iWater – Ionizer Kande

  2.599,00 DKK
 • Royal Ioniserings maskine

  Chanson Royale Ioniseringsmaskine

  19.995,00 DKK
 • Max Ioniserings maskine

  Chanson Max PLUS ioniseringsmaskine

  14.995,00 DKK
 • Max Ioniserings maskine (hvid)

  Chanson Max PLUS ioniseringsmaskine

  14.995,00 DKK
 • Max lite Ioniserings maskine

  Chanson Max Lite 5

  13.350,00 DKK
 • Max lite_ 3

  Chanson Max Lite 3

  11.350,00 DKK
 • Revolution Ioniseringsmaskine

  Chanson Revolution ioniseringsmaskine

  23.850,00 DKK