HVAD ER MOLEKYLÆR HYDROGEN?                 

Til at starte med ved de færreste, hvad vi taler om, når vi nævner molekylær hydrogen (H2). Men for at danne et overblik vil vi indledningsvis gerne tale om hydrogen, som på dansk hedder brint.

Hydrogen er et kemisk stof med symbolet H i det periodiske system. Det har atom nummer 1 og en standard atomvægt på 1,008. Det er i sig selv det letteste stof i det periodiske system, men kun når to hydrogenatomer danner en forbindelse, opstår molekylær hydrogen.  I naturen vil hydrogenatomer have en tendens til at danne forbindelse med andre atomer.
Et godt eksempel er, når to hydrogenatomer danner en forbindelse med et enkelt iltatom, så der dannes vand:  H2 + O = H2o

Hydrogen kan udrette meget mere, end vi tror. Det rækker ud over vores vildeste fantasi, at det letteste stof i det periodiske system kunne være den næste store nyhed og det mest udbredte molekyle i universet i dag. Videnskabeligt set er hydrogen meget reaktiv og går gerne næsten straks i forbindelse med andre hydrogenatomer, så der dannes molekylær hydrogen (gasarten H2).

Som vi ved, er hydrogen utroligt lille af størrelse og med neutral ladning. I kraft af disse unikke træk kan stoffet nemt trænge gennem cellemembranen samt blod-hjerne-barrieren (BBB) og endog cellekernen, hvor det reparerer og beskytter DNA’et og dermed forbedrer sundhedstilstanden hos mitokondrierne. Vi har haft denne vigtige opdagelse lige for næsen af os, og takket være forbedrede videnskabelige metoder og andre sundhedsmæssige fremskridt ser vi flere og flere studer hvor hydrogen og molekylær hydrogen gang på gang viser overraskende resultater.

 Spændende fakta om hydrogen

 • Hydrogen er uden lugt, farve og smag og kan således ikke opfattes af menneskets sanser.
 • Omkring 10 % af vægten af levende organismer består af hydrogen i vand, proteiner og fedt.
 • Tykkelsen af vandigt hydrogen er den mindste blandt alle væsker.
 • Hydrogen er hovedkomponenten, der kan eksistere uden neutroner. Det af hydrogens isotoper, der er flest af, og har ingen neutroner.
 • Vores levedygtighed her på planeten kan vi for den største del takke hydrogen for. Solens atomare flammer omdanner hydrogen til helium, hvorved der frigives store mængder energi.
 • I naturen dannes H2 af mikroskopiske organismer og grøn vegetation ved hjælp af anaerob fordøjelse. Det udgør muligvis en del af den H2, der findes i vores luft.
 • Hos mennesker producerer de mikroskopiske organismer i fordøjelseskanalen H2, efterhånden som de modner uoptaget sukker. Enten afgives den H2, der dannes i fordøjelseskanalen, med udåndingsluften eller med en prut. Den mængde molekylær hydrogen, der dannes af mikroorganismerne i tarmen, er i reglen ikke nok til at medføre en restorativ fordel, der kan observeres.
 • Hydrogen er yderst brændbar, men kan kun brænde, hvis der er et oxideringsmiddel, dvs. luft, og en antændingskilde til stede. Og det er en af de vægtigste grunde til, at det er NASA’s foretrukne brændstof i rummet.

MOLEKYLÆR HYDROGEN FOR SUNDHEDEN

Molekylær hydrogen er altså en meget enkelt molekyle og netop derfor, er det måske netop blevet overset.  Molekylet har en række forskellige fordele, hvoraf flere er bekræftet af forskellige studier i løbet af en 10-års periode.

 1. Aktiveringskraft

Molekylær hydrogen støtter kroppens antioxiderende system gennem et effektivt aktiveringsmønster, der er selektivt, går gennem specifikke celleveje og bidrager til at regulere afgiftning, antioxidanter og cellernes små gener.

 1. Cellemodulering

Det er en kendt sag, at molekylær hydrogen kan trænge ind i kerner og mitokondrier med en meget unik cellemodulerende virkning, og have betydning for genernes betydning for sundhed, cellemetabolismen og cellernes signaler på en meget positiv måde og således virke fedmehæmmende (en meget eftertragtet funktion), antiinflammatorisk, allergihæmmende og aldringshæmmende – alt sammen noget, som mange i dag bruger en masse penge på at opnå.

 1. Antioxiderende kraft

Molekylær hydrogen er en meget effektiv antioxidant, forstået på den måde, at den kun angriber de værste frie radikaler i kroppen som hydroxylfrie radikaler (OH). Den enkelthed, hvormed molekylær hydrogen eliminerer frie radikale er imponerende og kan ikke overdrives.

I diagrammet herunder vises, hvordan frie radikaler er en af hovedårsagerne til oxidativt stress, der kan have betydning vores helbred.

Molekylær hydrogen omdanner de fleste toksiske frie radikaler til vand uden den mindste negative indvirkning eller biprodukter.


FRIE RADIKALER OG HVORFOR DE ER FARLIGE

Som tidligere nævnt i forbindelse med frie radikaler udgør de i dag en af de største farer for den menneskelige sundhed. Frie radikaler er biprodukter af energiproduktionen i mitokondrierne, som er en af cellemotorerne i mennesket, og som også omfatter andre indvendigt opståede kilder som for eksempel:

 • Inflammation
 • Fagocytose
 • Motion
 • Cigaretrøg
 • Miljøforurening
 • Stråling
 • Stoffer og ukrudtsbekæmpelsesmidler
 • Industrielle opløsningsmidler mv.

Frie radikaler er ustabile, har en kort levetid og kan reagere i forhold til andre molekyler i dens umiddelbare nærhed for at opnå stabilitet. Med hensyn til stabilitet skal det understreges, at en fri radikal har en uparret elektron, og når den søger stabilitet, tager den elektroner fra molekyler i nærheden, hvilket medfører ustabilitet i dens værtsmiljø. Videnskabeligt set er frie radikaler reaktive iltforbindelser (eng. Reactive Oxygen Species (ROS)) og set i lyset af alt det, vi har nævnt om dem, må det kunne forstås i hvilket omfang, frie radikaler medfører skader i kroppen hos mange i deres stræben efter stabilitet.

Frie radikalers stræben efter stabilitet må aldrig undervurderes, da langtidsvirkningerne af de frie radikaler har vist sig at være forbundet med andre kroniske helbredsproblemer som aldring, kræft, diabetes, hjertekarsygdomme og neurodegenerative lidelser. Det gør, at emnet har haft topprioritet hos producenter af kosttilskud, siden det blev påvist.

De farligste frie radikaler
A. Hydroxylholdige radikalerNår frie radikaler ikke helt bortraderes, går de over til at være mere farlige frie radikaler.

 1. Hydrogenperoxid ændres straks til at være mere usikre hydroxylholdige radikaler, når der er jern (i blodpladerne) eller andre udviklende metaller i nærheden.
 2. Der kan ligeledes komme hydroxylholdige radikaler ind i vores celler, når vi udsættes for stråling, UV-stråler eller elektromagnetiske frekvenser (EMF). Det er utroligt aktive bølger, der trænger ind i cellerne og udskiller vandet. I nogle tilfælde udskiller vand en hydroxylholdig radikal, som det er illustreret på figuren herunder.

Hydroxylholdige radikaler er exceptionelt modtagelige frie radikaler, der tager en elektron fra et andet atom og således skader det. Det eneste, de reelt skal bruge for at blive til vand, er en hydrogenpartikel og en elektron. Deres trang efter at blive til vand er så stærk, at de uden større anstrengelse tiltrækker hydrogenpartikler og elektroner fra et hvilket som helst atom i nærheden for at tilfredsstille sig selv hvilket typisk går ud over DNA, proteiner og lipider, som udgør menneskets celler.

Skader i cellerne fra frie radikaler kaldes oxidativt stress
Oxidativt stress optræder, når balancen i de frie radikaler og antioxidanterne forstyrres, hvilket medfører, at der dannes hydroxylholdige radikaler, der forårsager uoprettelige skader på cellemolekylerne. Det er en kendt sag, oxidativt stress er årsag til mange forskellige helbredsmæssige udfordringer, og at det påvirker den enkelte forskelligt alt efter ens genetik.

Hvis man føler, at man ikke er helt så rask, som man kunne være, er hovedårsagen formentlig oxidativt stress. Man er da nødt til at booste sine antioxidante forsvarsmekanismer, så de effektivt kan neutralisere overskydende frie radikaler. Man kan forstærke antioxidanterne i sine celler ved at supplere sin kost med fødevarer med et stort indhold af antioxidanter, få sig en sundere livsstil og benytte H2.

HVORDAN ANTIOXIDANTER BESKYTTER OS MOD SKADER FRA FRIE RADIKALER

Antioxidanter kan findes i madvarer eller kosttilskud, som kan bidrage til at begrænse skaderne i kroppen fra de frie radikaler.  Frie radikaler er voldsomt reagerende stoffer, der dannes i kroppen blandt almindelige stofskiftefunktioner og andre miljømæssige faktorer som nævnt tidligere.

Frie radikaler har svært ved at stå alene og indeholder “ekstra” energi, som de bestræber sig på at mindske ved at reagere på bestemte kemikalier i kroppen, som igen blander sig i cellernes evne til at fungere naturligt. Grundlæggende set kan de skade vores DNA, hvilket er startskuddet til mange sygdomme samt kræft.

Celleforstærkninger slås med frie radikaler på forskellige måder: De kan mindske energien hos de frie radikaler, forhindre, at de frie radikaler i det helt taget udvikles, eller trænge ind i en oxiderende forankringsreaktion for at begrænse de skader, som de frie radikaler forårsager.

Antioxidanter

Den bedste måde at mobilisere kroppens sikkerhedsberedskab mod skade fra frie radikaler på er, at bruge en bred vifte af antioxiderende enzymer, vitaminer, mineraler og urter.

Kroppen leverer selv nogle få kemiske antioxidanter, herunder superoxiddismutase, katalase og glutationperoxidase, der dræber forskellige slags frie radikaler. Disse stoffer fås som tilskud, der skal sluges. Under alle omstændigheder er det til at overse, hvor meget af dem, der lagres, – desværre meget få.

Ud over proteiner fungerer flere vitaminer og mineraler selv som celleantioxidanter, f.eks. C-vitamin, E-vitamin, beta-karoten, lutein, lycopen, B2-vitamin, coenzym Q10 og cystein (en aminosyre). Urter som blåbær, gurkemeje, vindruekerner eller koncentrater af fyrbark og gingko kan ligeledes tilføre kroppen revolutionerende antioxidanter som beskyttelse.

Molekylær hydrogen

Den bedste antioxidant til dit helbred

I dag fylder antioxidanter meget inden for sundheds- og kostilskudsuniverset. Mange af producenterne af disse tilskud hævder, at deres opskrifter på antioxidanter er de bedste for dit helbred, men ingen kan rigtigt måle sig med de fantastiske egenskaber som findes hos molekylær hydrogen (H2), og dets evne at bekæmpe oxidativt stress.

 

EGENSKABER, DER GØR MOLEKYLÆR HYDROGEN TIL DEN BEDSTE ANTIOXIDANT OVERHOVEDET

Biotilgængelighed (størrelse)
Når alt kommer til alt, skal antioxidanter for at have nogen værdi røre ved de celleområder, der skades af de farlige frie radikaler. De fleste frie radikaler dannes i mitokondrierne, hvor de sædvanlige antioxidanter har svært ved at nå dem. Men det, der gør molekylær hydrogen (H2) til noget særligt, er dens biotilgængelighed.

 • H2 er så lille, at den straks kan trænge ind i cellerne. Eftersom den helt naturligt er gasformig, flyder den gennem cellerne ved hjælp af hurtig diffusion og fungerer som en særlig antioxidant, der ikke blokeres af de mekanismer, der normalt hindrer andre antioxidanter i at bevæge sig frit rundt i kroppen.
 • Hydrogengas er den mindste og letteste partikel og består bare af to protoner og to elektroner. H2 vejer 88 gange mindre en C-vitamin, som er den mest kendte antioxidant, og 431 gange mindre end coenzym Q10, som er en anden udbredt cellefor-stærker eller antioxidant.
 • H2 er også neutral og uden poler, hvilket gør, at den nemt kan gennemtrænge cellelagene og subcellulære dele (mitokondrierne). Alt andet lige spreder mo-lekylær hydrogen sig med den mest imponerende hastighed, hvorved den hurtigt kan trænge ind i celler.

Træt af at spise dine antioxidanter, prøv i stedet at drikke hydrogenrigt vand

Ingen usikre biprodukter (ingen toksicitet)  Til forskel fra nogle antioxidanter, der kan efterlade usikre biprodukter og faktisk danne frie radikaler i kroppen, anses molekylær hydrogen for at være den sikreste antioxidant for kroppen, da den ikke efterlader biprodukter.

Når H2 neutraliserer de usikre hydroxylholdige radikaler, ændrer H2 i realiteten formen på de frie radikaler, så de bliver til vand, hvilket er en fordel for kroppen og ikke kræver udtømning. Andre antioxidanter som C-vitamen kan danne ascorbinholdige radikaler, der er en naturlig oxidativ stressindiktor.

Frie radikalers selektivitet
Ifølge nogle studier er ikke alle frie radikaler dårlige for os. Men det, der gør molekylær hydrogen til noget helt særligt som selektiv antioxidant, er dens selektive evne til at neutralisere de mest cytotoksiske (celleskadende) frie radikaler, f.eks. hydroxylholdige radikaler (OH).

Det er vigtigt, fordi vores krop derved kan fastholde de frie radikaler, der kan være til gavn for os, samtidigt med at de frie radikaler, der virkelig er til skade for vores krop, fjernes.

Biotilgængelighed

Når alt kommer til alt, skal antioxidanter for at have nogen værdi røre ved de celleområder, der skades af de farlige frie radikaler. De fleste radikaler dannes i mitokondrierne, hvor de sædvanlige antioxidanter har svært ved at nå dem.

Den grundlæggende faktor til at bestemme biotilgængeligheden er størrelsen (jo mindre, jo bedre) og ladning/ekstremitet (partikler uden poler og upartiske partikler er generelt gode til at trænge ind i cellerne).

Hydrogengas er den mindste og letteste partikel og består bare af to protoner og to elektroner. H2 vejer 88 gange mindre end C-vitamin, som er den mest kendte antioxi-dant, og 431 gange mindre end coenzym Q10, som er en anden udbredt celleforstær-ker eller antioxidant.

H2 er også neutral og uden poler, hvilket gør, at den nemt kan gennemtrænge celle-lagene og subcellulære dele (mitokondrierne). Alt andet lige spreder molekylær hydrogen sig med den mest imponerende hastighed, hvorved den hurtigt kan trænge ind i celler.

MEDICINSKE STUDIER, DER BAKKER OP OM MOLEKYLÆR HYDROGEN H2

Selvom molekylær hydrogen (H2) er en ny behandlingsform, bakkes den op af hundredvis af studier på varierende grundlag. Efterhånden som flere og flere forskningsresultater ser dagens lys, vil vi se, at fordelene ved at bruge molekylær hydrogen til behandling kommer til at stå mere klare. Herunder er bare nogle få af de studier inden for molekylær hydrogen, som vi gerne vil videreformidle.

 1. Giver bedre hud/sænker aldringsprocessen
  Molekylær hydrogen anses for at være det bedste middel til at bekæmpe oxidative skader i huden og give et yngre udseende. Der sås bemærkelsesværdige forandringer i halsrynkerne hos japanske forsøgspersoner, efter de havde vasket sig med molekylær hydrogen i 3 måneder.
 2. Modvirker og forebygger diabetes
  I en nyligt udkommet rapport har forskere undersøgt virkningerne af at drikke molekylært hydrogenrigt vand hos 30 patienter med type 2 diabetes. Patienterne drak hydrogenrigt vand hver dag i ca. 60 dage. I det store hele forbedredes patienternes tilstand, og nogle enkelte patienter viste ikke tegn på bivirkninger af deres sygdom.
 3. Bekæmper ondartede tumorer
  Der er fundet øgede niveauer af reaktive iltforbindelser (i det store og hele kendt som oxidativt pres) hos alle ondartede tilfælde, hvor de på forskellig vis har en positiv indvirkning på bekæmpelsen af tumorer, og hvordan de bevæger sig. Subatom hydrogen har en tendens til at fjerne det oxidative pres og hindre tumoren i at udvikle sig.
 4. Bekæmper sygdomme i immunsystemet
  Set i lyset af dens evne til at mindske mængden af unødvendige frie radikaler kan H2 muligvis være med til at lindre lupus (SLE) og andre infektioner i immunsystemet.
 5. Færre smerter og mindre inflammation relateret til smerter ved leddegigt (artritis)
  Smerter i forbindelse med leddegigt er en fremprovokeret inflammation, der ikke kan kureres, og som beskrives som en reduktion af knogle og ledbånd. Ifølge en japansk rapport er det påvist, at “brug af vand med et stort indhold af molekylær hydrogen reducerer det oxidative pres og sygdommen hos patienter med leddegigt”.
 6. Retter op på DNA-skader
  Molekylær hydrogen “retter op på DNA-skader i cellernes mitokondrier”. Dette lader til at blive bakket op af en undersøgelse, der formidles i julinum-meret af The International Journal of Radiation Biology, som kom til det ræsonnement, at “molekylærhydrogen giver god sikkerhed mod strålingsrelaterede skader på DNA”.
 7. Bekæmper sensitivitet og allergier
  En uheldig allergisk reaktion er en upåvirkelig reaktion, hvor immunforsvaret reagerer for kraftigt på en partikel, det tror, er en infektion. Molekylær hydrogen stopper denne reaktion
 8. Reducerer fedtet
  Ved at drikke vand tilsat molekylær hydrogen mindskes niveauet af plasmaglukose, insulin og triglycerid, på samme måde som ændrede madvaner.
 9. Forbedrer de kognitive funktioner
  Som følge af dens evne til effektivt at krydse blod-hjerne-barrieren kan subatomisk hydrogen muligvis være med til at afhjælpe effekterne af Parkinsons sygdom. I modeller, der undersøgte Alzheimers på basis af rotter, modvirkede molekylær hydrogen irritation i hjernen og forbedrede hukommelsen.
 10. Hurtigere heling af sportsskader
  Molekylær hydrogen kan muligvis forbedre sportsfolks præstationsevne og helingsproces. Et nyere studie viste, at sportsfolk “ved at drikke nok molekylært hydrogenrigt vand før træning kunne reducere mængden af laktat i blodet og forbedre reduktionen af musklernes træningsrelaterede anstrengelser”.
 • MÅDER AT FÅ MOLEKYLÆR HYDROGEN PÅ

 1. Indånding af molekylær hydrogen
  H2 kan indåndes ved at slutte en ansigtsmaske eller næsekanyle til et apparat, der frigiver molekylær hydrogengas. Ved indånding virker molekylær hydrogengas hurtigere end andre former for indtagelse, hvorfor det i rimelig grad beskytter mod intenst (pludseligt opstået) oxidativt stress (dvs. stroke, konkurrenter, forværring).

Indånding af molekylær hydrogengas har tidligere været anvendt på hospitaler sundhedscentre. I dag kan H2 pure inhale fås i mindre enheder som gør det muligt at have dem i eget hjem og inhalere det på daglig basis.

2.Drikkevand med H2
Den mest almindelige måde at indtage H2 på er at drikke H2-beriget vand, ganske enkelt betegnet hydrogenrigt vand.

Basiske ioniseringsmaskiner med dobbelt elektrolyse var de første kilder til hydrogenrigt vand. Ioniseringsmaskiner hvor elektrolyseprocessen både skiller vandet ioner i en syre og basisk del, samtidig med at oxygen og hydrogen også skilles. Resultatet er at man kan drikke basisk hydrogenrigt vand.

Ioniseringsmaskiner findes mange forskellige former og er perfekt til privat brug, og hvis der er brug for større mængder vand. Den eneste ulempe ved disse maskiner er, at de ikke er transportable, så man kan tage dem sig rundt.

Transportable iWater generatorer med single elektrolyse som ”kun” producerer hydrogenrigt vand.
Transportable generatorer anvendes i større og større omfang, fordi de er transportable. Har man en af disse transportable apparater, kan man bruge det almindelige postevand man kan få fat  i, og lade iwater tilføre det molekylær hydrogen.

Forskning har vist, at der allerede ved få mængder af molekylærhydrogen kan opleves helbredsmæssig effekt, men i forskningen tilskriver man at der skal være mindst 1000 ppb (1,0 ppm) hydrogen for at det har terapeutisk effekt.

Eftersom H2 er en gasart, som hurtigt forsvinder, er det meget vanskeligt at opbevare og holde fast i molekylær hydrogen. Det anbefales faktisk at drikke hydrogenrigt vand, når det er nylavet. Skal vand med molekylær hydrogen opbevares gennem længere tid, er det bedst at opbevare i glas eller rustfrit stål.

4.Hydrogenbad
I et hydrogenbad vil man ændre vandet i det almindelige karbad til bad, der giver dig en transdermal behandling, idet badevandet tilføres hydrogenrig gas. De frigivne luftbobler, der rammer din krop, vil blive absorberet af hudens porer og indåndet via dine lunger og således have en dybt lindrende effekt på smerter, men også hudproblematikker som psoriasis og allergier.

En række undersøgelser har peget på fordelene ved behandling med molekylær hydrogen, og nu kan du også i fred og ro hjemme hos dig selv få glæde af den vitaliserende effekt af hydrogenrigt vand.

5.Hydrogenholdig ansigtsdamper
Vores hydrogenholdige ansigtsdamper danner ved hjælp af en innovativ ultralydsteknik en tåge af hydrogenrigt vand, der spredes via mere end 120.000 vibrationer i sekundet. Du skal egentlig bare lade ansigtsdamperen glide nedad, hvorved din hud begynder at få tilført yderst velopløst hydrogen. Hensigten med iWater misten er at give dig mulighed for at opnå maksimal fugtighed, sikre dig mod ubehagelige skader fra frie radikaler, samtidigt med at aldringsprocessen sættes på pause.

Vores hud udsættes konstant for reaktive iltformer (såkaldt ROS) fra naturlig forurening, UV-stråler mm. Derfor ældes vores hud hurtigt med rynker og tørhed, og der opstår hudlidelser. Formålet med vores hydrogenholdige vandfordeler er at give dig mulighed for at opnå maksimal fugtighed for din hud, reducere den oxidative stress på huden og moderere aldringsprocessen. Derved opnår du en hud med et yngre og flottere udseende.

LÆS MERE OM MOLEKYLÆR HYDROGEN

Med al den viden vi efterhånden har, er spørgsmålet, hvorfor molekylær hydrogen ikke står øverst på listen over ernæringsstoffer – især i forhold til ovennævnte helbredsmæssige udfordringer?

Det skyldes, at selvom molekylær hydrogen muligvis kan anvendes medicinsk, er vi stadig kun lige ved at kunne forstå andre faktorer af betydning for funktionen af dette molekyle, især som et biologisk aktivt molekyle i mennesker. Skønt forskningen ser lovende ud, gennemføres der fortsat flere kemiske og langvarige forsøg, der vil kunne bekræfte den viden, vi har om dens virkning i menneskekroppen.

Mange forskellige foreninger og forskere er rundt omkring i gang med at se nærmere på styrken ved molekylær hydrogen. Der er langt mere at lære, før vi helt forstår fordelene ved at benytte H2. Vi håber, at du lige som os hen ad vejen kan finde ud af mere om H2 og fortælle om det, så endnu flere kan få glæde af denne fantastiske partikel.

 • iWater – Mini Ionizer OnTheGo

  1.599,00 DKK
 • Hydrogen

  iWater – Mini Ionizer TI 2.0

  1.999,00 DKK
 • Antiinflammatorisk vand

  iWater – Ionizer Kande

  2.599,00 DKK
 • Royal Ioniserings maskine

  Chanson Royale Ioniseringsmaskine

  19.995,00 DKK
 • Max Ioniserings maskine

  Chanson Max PLUS ioniseringsmaskine

  14.995,00 DKK
 • Max Ioniserings maskine (hvid)

  Chanson Max PLUS ioniseringsmaskine

  14.995,00 DKK
 • Max lite Ioniserings maskine

  Chanson Max Lite 5

  13.350,00 DKK
 • Max lite_ 3

  Chanson Max Lite 3

  11.350,00 DKK
 • Revolution Ioniseringsmaskine

  Chanson Revolution ioniseringsmaskine

  23.850,00 DKK