Tak fordi du vil være en del af Chanson Danmark

Hos Chanson Danmark er vi meget glade for, at du vil være en del af vores affiliate program, og dermed være med til at udbrede Chansons sundhedsfremmende egenskaber.

Hvordan fungerer affiliate programmet?

Vores affiliate program er en spændende og gensidig fordelagtig måde, at udbrede Chanson og budskabet om basisk vand med antioxidanter på. Vi er stolte af vores produkter, og det er vigtigt at understrege, at vi kun indgår samarbejde med virksomheder, der komplementerer Chanson og Chansons produkter. Sammen står vi stærkere om, at formidle budskabet om vandet, og alle de gode egenskaber der er, ved at drikke ioniseret filtreret basisk og antiinflammatorisk vand

Affiliate agreement

1.Generelt

Læs  aftalen omhyggeligt, da den repræsenterer en juridisk bindende aftale mellem dig og chanson.dk. Ved at indsende din ansøgning og din brug af Affiliate-programmet, accepterer du at overholde alle de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne Affiliate-aftale.

Chanson.dk kan opsige din tilknyttede konto til enhver tid, med eller uden varsel, for adfærd, der er i strid med denne tilknyttede aftale, for adfærd, som Chanson Danmark mener er skadelig for dens forretning, eller for adfærd, hvor brugen af ​​det tilknyttede affiliate program er skadeligt for enhver anden part.

 1. Henvisningsporing

På Chanson.dk kan affiliate genere henvisningslink i Afilliate området på hjemmesiden. Desuden kan Chanson fremsende henvisningslink via mail, hvis der er specielle anledninger. Chanson sporer brugere, der har besøgt disse henvisningslinks ved hjælp af cookies, der udløber efter 30 dage. Kun brugere, der foretager et køb, mens cookien er aktiv, vil blive betragtet som henvisninger til det tilknyttede selskab og registreret som sådan i tilknyttet betjeningspanel.

Affiliate er ikke autoriseret til at ændre eller ændre henvisningslinks eller cookies på nogen måde. Chanson.dk er ikke ansvarlig for sporings- eller rapporteringsfejl, der kan skyldes ændringer i henvisningslinket eller cookies.

 1. Tilknyttede provisioner og udbetalinger

En henvisning er berettiget til udbetaling tidligst 4 måneder efter køb (dette skyldes at der er 4 måneders tilbagekøbsgaranti på visse produkter. Ved udgangen af ​​hvert kvartal opgøres Affilate provisionerne og der sendes en mail til Affiliate, som herefter sender en faktura til Chanson Danmark på det i mailen anviste beløb. Vigtigt at vejledningen i mailen følges. Køb som af en eller anden årdag tilbagekaldes af kunden, udløser ikke affiliate provision.

Alle websidefejlforespørgsler (såsom 403-fejl eller 404-fejl) dirigerer trafik til en standard chanson.dk-fejlside. Denne fejlside informerer besøgende om, at den webside, de leder efter, ikke kan findes og kan omfatte, men uden begrænsning til, følgende:

 1. Links til yderligere produkter og tjenester, der tilbydes af chanson.dk.
 2. Annoncer for produkter og tjenester, der tilbydes af tredjepart.
 3. En internet-søgemaskine interface.

Manglende overholdelse af nogen af ​​disse kriterier annullerer henvisningen permanent og diskvalificerer henvisningen fra eventuelle udbetalinger.

Affiliate er ansvarlig for at give Chanson Danmark de fulde og nøjagtige detaljer, der kræves for at udbetalt provisioner, og er udelukkende ansvarlig for forsinkelser i betalingen som følge af dens manglende gennemførelse.

Henvisninger annulleres, og eventuelle ubetalte tilknyttede provisioner fortabes efter 12 kalendermåneder.

I tilfælde af aktiviteter, der anses for mistænkelige af Chanson Danmark, kan Chanson Danmark forsinke betalingen af ​​tilknyttede provisioner med op til 6 kalendermåneder for at bekræfte de relevante transaktioner. Chanson Danmark forbeholder sig retten til at beregne, annullere eller diskvalificere eventuelle henvisninger eller tilknyttede provisioner i tilfælde af svigagtig, vildledende eller på anden måde ulovlig aktivitet.

 1. Annoncer

Chanson Danmark giver herved det tilknyttede selskab en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset licens til at bruge Chanson Danmark -logoerne til det eneste formål at promovere vores service inden for rammerne af det tilknyttede program. Denne licens udløber ved ophør af tilknyttet deltagelse i tilknyttet program.

Selskabet må kun vise annoncer, der indeholder Chanson’s logoer eller servicemærker i god smag. Selskabet må ikke bruge Chanson Danmarks logoer eller servicemærker på en måde, der efter Chanson Danmarks skøn skildrer Chanson Danmark i negativt lys.

Selskabet er alene ansvarlig for sine egne marketingaktiviteter. Alle marketingaktiviteter skal være professionelle og i fuld overensstemmelse med alle gældende love.

Chanson Danmark kan uden forudgående varsel kræve, at affiliate fjerner eller ændrer reklamer efter Chanson Danmarks eget skøn.

 1. Opsigelse

Selskabet kan opsige tilknytningens deltagelse i tilknyttet program med øjeblikkelig virkning ved at give den anden part en skriftlig varsel om opsigelse.

Chanson Danmark forbeholder sig retten til når som helst at afslutte tilknytningens deltagelse i affiliate program for adfærd, der er i strid med denne tilknyttede aftale eller for adfærd, som Chanson Danmark efter eget skøn anser for at være skadelig for dens forretning eller enhver tredjepart.

Ved ophør mister Affiliate adgang til sit affilierede betjeningspanel og mister alle potentielle eller ubetalte tilknyttede provisioner.

 1. Parternes forhold

Chanson Danmark og det tilknyttede selskab er uafhængige entreprenører. Intet i denne tilknyttede aftale skaber noget partnerskab, beskæftigelse, repræsentant, agentur eller joint venture-forhold mellem parterne. Affiliate har ingen myndighed til at handle på Chanson Danmark’s vegne.

 1. Ansvarsbegrænsning

Affiliate program leveres på en “som den er” og “som tilgængelig” basis, og brugen af ​​Affiliate program sker på tilknyttet egen risiko. Chanson Danmark fremsætter ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykte eller underforståede, med hensyn til Affiliate-programmet eller nogen service eller information leveret via Affiliate-programmet.

Chanson Danmark er ikke ansvarlig for skader, kvæstelser eller økonomiske tab som følge af brugen af ​​et tilknyttet program. Hvis nogen del af Affiliate program forårsager skade eller ulemper for tilknyttede selskab eller nogen, der hævder via tilknyttede selskab, påtager filialen sig ansvaret og alle omkostningerne for dem.

Affiliate vil skadesløsholde og holde uskadelig Chanson Danmark, dets direktører, officerer, ansatte, agenter, datterselskaber og tredjepart fra og mod eventuelle tab, skader, forpligtelser, krav, domme, afvikling, bøder, omkostninger og udgifter (inklusive rimelig relateret udgifter, advokatsalær, udgifter til efterforskning), der opstår som følge af eller relateret til tilknyttet eller tredjeparts operationer eller brug af tilknyttet program.

 1. Ændring

Chanson Danmark kan efter eget skøn ændre eller ændre denne tilknyttede aftale når som helst med eller uden varsel. Sådanne ændringer eller ændringer skal træde i kraft for alle tilknyttede virksomheder, når de ændrede affilierede aftaler er sendt til denne webadresse: http:s//www.Chanson.dk. Affiliate er ansvarlig for at læse dette dokument fra tid til anden for at sikre, at dets brug af affilierede program forbliver i overensstemmelse med denne affilierede aftale.

Hvis nogen ændring er uacceptabel for tilknyttede virksomheder, er dets eneste anvendelse at opsige denne tilknyttede aftale. Selskabets fortsatte deltagelse i tilknyttet program vil udgøre en bindende accept af sådanne ændringer.

 1. Diverse

Affiliate garanterer og repræsenterer, at det er over 18 år og er kvalificeret til at indgå denne tilknyttede aftale.

Affiliate garanterer og repræsenterer, at dets handlinger og dets deltagelse i Affiliate-programmet til enhver tid er i overensstemmelse med alle gældende love, regler, forskrifter og eventuelle krav fra statslige myndigheder. Chanson Danmark forbeholder sig retten til at afslutte tilknytningens deltagelse i tilknyttet program, hvis Chanson Danmark efter eget skøn bestemmer, at tilknyttede handlinger eller dens deltagelse i tilknyttet program er i strid med love, regler, forskrifter eller ethvert andet krav fra myndighed.

Denne tilknyttede aftale udgør hele forståelsen mellem Chanson Danmark og affiliate. Denne tilknyttede aftale erstatter andre kontrakter eller forståelser mellem parterne heri, og ingen af ​​parterne er bundet af nogen erklæringer eller repræsentationer, der ikke er nedfældet i denne aftale.

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med denne tilknyttede aftale, skal udelukkende løses af domstolene.